Ronggeng Blantek

Tari Blantek/Ronggeng Blantek merupakan tarian khas Betawi yang bersumber dari gerak dasar tari topeng. Di dalam pertunjukan Topeng Betawi ada tokoh perempuan yang selalu memerankan sebagai penari yang di dalam tradisi Topeng Betawi disebut ronggeng.  Tari ini diciptakan oleh penata tari Wiwiek Widiastuti.

Tari ini menggambarkan sosok perempuan Betawi yang cantik, ramah dan rendah hati. Fungsi tari ini sebagai tarian menyambut tamu undangan dalam acara besar. Selain itu, tarian ini awal kemunculannya merupakan tarian pembuka dalam kesenian Blantek yang gerakannya memberikan kebahagiaan dan menghibur.