Gala Asin/Galasin

Arena Bermain :

Tanah lapang

Cara Bermain :

Permainan Gala Asin pada dasarnya hampir sama dengan permainan petak. Kalau permainan petak ada tempat inglo, maka dalam Gala Asin menggunakan galah yang diletakkan di tanah sebagai tanda area “asin”, bebas jaga. Artinya pemain yang berhasil melintasi galah dinyatakan menang dan tak boleh ditangkap oleh Penjaga.

Gala Asin biasa dimainkan secara beregu baik putra maupun putri, yang terdiri atas 5 orang. Permainan berlangsung selama 2×25 menit dengan istirahat 10 menit. Regu penjaga menempati garis jaganya masing–masing, sedangkan regu penyerang berusaha melewati garis–garis tersebut dengan menghindari dari tangkapan pihak penjaga.